Måndagen den 6 februari 2017 - Samerna

Sápmi

Idag är det precis hundra år sedan samerna för första gången samlades i ett landsmöte, då från norr till söder samlades över nationsgränserna i Trondheim för att diskutera och belysa samiska frågor. Ett av nordens ursprungsfolk., förtryckta under tvåhundra år. Det är vi (i Norrland) som bor i deras hoods, inte tvärtom.

Samernas nationaldag 6 februari.


Inga kommentarer...

Någon må ha läst detta.
Men ingen har kommenterat.
Bli den förste!

Leave a comment


» Senaste!
  • Hem