Söndagen den 5 februari 2017 - Svartsilver

Lego

Vi flyttade upp legot till ett till synes högt och svåråtkomligt ställe. Men det visade sig vara en rätt lönlös åtgärd. En svårfotograferad svartsilver lejoninna under systematiskt utforskande av nytt rum.


Inga kommentarer...

Någon må ha läst detta.
Men ingen har kommenterat.
Bli den förste!

Leave a comment


» Senaste!
  • Hem