Lördagen den 4 augusti 2018 - Plirande

Ulrika Eleonora

Det är för betraktaren något oklart exakt varför Ostens hus väljer att avbilda Ulrika Eleonora Lindström, hon som under oklara omständigheter såg till att vi idag har västerbottensosten, som en äldre tunnhårig tant med plirande misstänksam blick. Kanske hade hon kända karaktärsdrag som låg till grund till denna avbildning, ty det finns ingen bild på hur hon såg ut. Rör inte mitt recept!


Inga kommentarer...

Någon må ha läst detta.
Men ingen har kommenterat.
Bli den förste!

Leave a comment


» Senaste!
  • Hem