Onsdagen den 1 augusti 2018 - Stäva

Grundträskbäcken

Vi hade kastat loss i Degerträsket, paddlat under vägen vid Sundet, uppströms över Yttre Vistträsket. förbi Vintervägsviken och Per-Antonsudden, över Inre Vistträsket, förbi Svartviken och genom Storsundet. Mittemot Åkroken hade vi tänkt gör en tvär sväng åt babord ut till Grundvattnet för vidare färd upp till Degervattnet, men missade avfarten och fortsatte i en kringelikrångelfärd genom ett allt mer vildare och allt mindre förlåtande landskap uppströms Grundträskbäcken tills den plötsligt förvandlades till en halvt uttorkad strömfåra. Man kunde icke se hur bäcken tedde sig bortom det, där den hade hämtat vatten från Grundträsktjärnen, Övreroddet, Storslyet, Hässjemyran och Nedreroddet. Om vi hade fortsatt färden uppströms till fots tedde det sig inte helt omöjligt att vi hade stött på spår av vad som egentligen hände Professor Drøvel då han under mystiska omständigheter försvann under hans sista expedisjon i Overfloden utanför Oslo 1950. Vi fasades över en igel som försökte suga blod av Den Långa Rödhårigas röda paddel och gick iland och klättrade upp till utsikten över Jonkedaltjärnen, där alla utom undertecknad hoppade omkring som förskräckta höns på grund av den rika pissmyreförekomsten. Där lyckades vi ändå intaga vår proviant innan vi stapplade ner till Red och Kitty för att stäva ner till Degerträsket och ett svalkande dopp tillsammans med slumpmässigt uppdykande bybor, endast för att istället & av misstag hamna i det Grundvatten som vi misslyckades ta oss ut till på vägen uppströms. Vi lyckades dock korrigera vårt misstag, och paddlade tillbaka ner till badstranden bytte vi några ord med en lokal gäddjägare som var glad trots utebliven fångst.


Inga kommentarer...

Någon må ha läst detta.
Men ingen har kommenterat.
Bli den förste!

Leave a comment


» Senaste!
  • Hem