Fredagen den 1 juni 2018 - Nära

Motor

Är man inte det minsta intresserad av att mecka med motorer [som drivs av fossila bränslen] så sitter man med brevet i skägglådan. Vill man komma loss därifrån och samtidigt – en kanske ännu större anledning – göra världen och klimatet och framtiden och ens barn en tjänst så ser man till att den hamnar på skroten. Och istället klipper samtliga ens gårds gräsytor (istället för som nu bara nästan allt) med den tysta, lätta, billiga (i drift), olje- och bensinslaskfria, snygga och hållbara batterigräsklipparen. Vi är nära där nu.


Inga kommentarer...

Någon må ha läst detta.
Men ingen har kommenterat.
Bli den förste!

Leave a comment


» Senaste!
  • Hem