Måndagen den 30 januari 2017 - Paradigmskifte

Vatten

Är detta ett paradigmskifte?

Det brukar alltid vara så att Skellefteå kommun skickar brev, typ räkningar och information, med traditionellt manlig karaktär, som till exempel räkningar för sophämtning och vattenavläsning, till mig, men brev med traditionellt kvinnlig karaktär, till exempel info och räkningar för barnomsorgen, till Den Långa Rödhåriga. Varför det är så vet vi inte. Det har varit, är och kommer förbli ett mysterium.

I dag fick vi ett brev från kommurn om omkoppling av Drängsmarks vattenförsörjning. Adresserat till Den Långa Rödhåriga. Vi var tvungna att titta ett par gånger till på kuvertet. Se där! Nya tider. Inte bara ondska.


Inga kommentarer...

Någon må ha läst detta.
Men ingen har kommenterat.
Bli den förste!

Leave a comment


» Senaste!
  • Hem