Lördagen den 2 februari 2013 - Färdigheter

Inne på toadörren har vi satt upp en egentillverkad plansch med upplistade fakta om vilka färdigheter de flesta barn har vid en given månad det första levnadsåret. Eller om dessa färdigheter är under utveckling (hälften av alla barn) eller rent av avancerade för ungens ålder (det några få barn kan). Mona är 7½ månader + 1 dag. På raden för sju månader står följande:

Färdigheter (de flesta barn kan): Sitter utan stöd, sträcker sig efter saker med en stor rörelse, imiterar talljud.
Under utveckling (hälften av alla barn kan): Kombinerar stavelser till ordlika ljud, börjar krypa eller kastar sig framåt.
Avancerat (några få barn kan): Står upp med stöd, vinkar hejdå, slår saker tillsammans.

Vårt barn har inte riktigt förstått det här med normal utveckling. Hon är rätt långt ifrån att sitta utan stöd. Redan före jul (då hon var jämna sex månader) sträckte hon sig efter saker, och började kasta sig framåt. Idag är hon en skicklig krypare. Hon pladdrar och babblar och stavelsekombinationerna (olika stavelser alltså) börjar så smått komma nu. Sedan ett antal veckor klättrar hon upp på möbler och står med stöd. För ett par veckor sedan vinkade hon BVC-sjuksköterskan hejdå.

Det är knappt man hinner med.


Inga kommentarer...

Någon må ha läst detta.
Men ingen har kommenterat.
Bli den förste!

Leave a comment


» Senaste!
  • Hem