Fredagen den 9 september 2016 - Kring halvtiosnåret

hälsar jag på NASen nere i matkällaren. Den surrar och säkerhetskopierar fint.


Inga kommentarer...

Någon må ha läst detta.
Men ingen har kommenterat.
Bli den förste!

Leave a comment


» Senaste!
  • Hem