Torsdagen den 18 augusti 2016 - Kring halvtolvsnåret

somnar jag framför ett bra dolumentärprogram. Inget OS i sikte här inte.


Inga kommentarer...

Någon må ha läst detta.
Men ingen har kommenterat.
Bli den förste!

Leave a comment


» Senaste!
  • Hem