Onsdagen den 17 juni 2015 - Kring halvtolvsnåret

sitter jag kvar vid datorn. Jag tittar längtansfullt ut genom fönstret då och då.


Inga kommentarer...

Någon må ha läst detta.
Men ingen har kommenterat.
Bli den förste!

Leave a comment


» Senaste!




  • Hem