Måndagen den 7 januari 2013 - E tar längst tid på sig att förstå det (dvs ger inte upp så lätt). Men han tar med sig skidorna, för säkerhets skull.


Inga kommentarer...

Någon må ha läst detta.
Men ingen har kommenterat.
Bli den förste!

Leave a comment


» Senaste!




  • Hem