Första  [Index]  Sista

Skärmflygarkurs i Kåseberga på Österlen, Skåne. Här Ales stenar, snygg skeppsättning på gräsdynorna (tillika kohagarna) ovanför Östersjön.Första  [Index]  Sista