Första  [Index]  Sista

Skolan var strategiskt placerad långt ifrån inlandsvägen, numera låångt in i skogen.Första  [Index]  Sista