Första  [Index]  Sista

Nästa topp, Bassoajvve, 37 meter högre än Skierfe.Första  [Index]  Sista