Första  [Index]  Sista

Harsprånget: En smal och djup kanjon som bildades av en fors som var nästan dubbelt så stor som Storforsen (som nu räknas som Europas
största fors). Nu är ju Luleälven reglerad, så älven är nu rätt så stillsam. Harsprångsdammen skymtar längst till höger. Scrolla... --->

Bild 60 av 63


Första  [Index]  Sista