Lördagen den 18 augusti 2018 - Sågens

Ångmaskinens pipa ljuder, överröstar allt. Sen drar Jonny i en spak och sågbladen börjar röra sig, ner, upp, ner, upp, ner, upp, i allt högre hastighet. I marschfart är maskinen i våldsam rörelse och hela stora huset skakar. De leder stock efter stock genom sågen, och allmänheten tittar mycket nyfiket på. Sågens dag, Drängsmark 2018.


Inga kommentarer...

Någon må ha läst detta.
Men ingen har kommenterat.
Bli den förste!

Leave a comment


» Senaste!
  • Hem