Psykologi är läran om psykologerna.
Jan Hannertz


 
saeys