Det är lätt att sia, särskilt om samtiden.
Swanberg swamlar på


 
saeys